Întrebări frecvente

Ce este CDOS?

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea ''Politehnica'' din Timișoara însumează toate drepturile și obligațiile studenților înmatriculați în cadrul UPT, precum și statutul studenților reprezentanți în structurile de conducere ale universității fiind elaborat având în vedere Legea educației naționale nr.1/2011.

Mă afectează cu ceva dacă merg la mărire și iau o notă mai mică decât cea inițială?

Nu. Conform regulamentului, tu ai dreptul să îți alegi nota în urma tuturor prezentărilor, deci firește că va rămâne cea mai mare

Cât valorează bursele?

Cuantumurile burselor sunt după cum urmează:

  • burse de performanță I - 1000 RON/lună;
  • burse de performanță II - 800 RON/lună:
  • burse de merit I - 700 RON/lună:
  • burse de merit II - 600 RON/lună;
  • burse sociale - 580 RON/lună.

Dacă în semestrul I am primit bursă, voi avea bursă și în semestrul II?

În fiecare semestru se refac listele privind acordarea burselor, în funcție de media de bursă. Nu mai contează dacă în semestrul anterior ai beneficiat de bursă sau nu.

Unde pot duce extrasul de cont?

Extrasul de cont se depune la secretariat (parter) sau la Serviciul Social -Complexul Studentesc Camin 4, sau se poate trimite online la adresa de mail a secretariatului fiecărei specializări.

Pot beneficia de bursă?

Da, dar doar în anumite condiții. Există burse de performanță (I și II), burse de merit (I și II) și burse sociale. Bursa socială poate fi cumulată cu orice alt tip de bursă. AICI găsești mai multe detalii despre burse.

Dacă în anul anterior de studiu am avut bursă, anul acesta mai trebuie să dau extrasul de cont ?

Nu, cei de la Departamentul Social UPT te au deja în baza de date.

Cum se calculează mediile de bursă?

Media de bursă este media aritmetică a notelor de pe semestrul anterior, nu se ţine cont de notele la disciplinele facultative, sau media de la concursul de admitere in semestrul 1 pentru cei din anul I.

De câte credite este nevoie pentru a promova anul?

Pentru anii neterminali este posibilă trecerea în anul de studiu următor dacă sunt îndeplinite următoarele condiții : - la finalul anului I totalizează minim 35 de credite; - la finalul anului II totalizează minim 75 de credite însumate din anii I și II dintre care cel puțin 35 de credite din anul II; - la finalul anului III totalizează 120 de credite însumate din anii I-III dintre care cel puțin 35 de credite din anul III;

De câte credite am nevoie pentru a beneficia de bursă?

Bursele de performanță și cele de merit se acordă doar studenților integraliști (au obținute la zi toate creditele prevăzute prin planul de învățământ). Bursa socială se acordă celor ce au minim 10 credite.

 

De câte credite am nevoie pentru a susține lucrarea de licență?

De toate. Nu îți poți sustine licența daca nu ai luat toate examenele.

De câte credite am nevoie pentru a intra în semestrul al doilea?

Nu există un număr minim de credite pentru a intra în semestrul II.

Ce sunt creditele?

Creditele reprezintă un sistem de cuantificare a rezultatelor obținute prin parcurgerea (și promovarea) unei discipline, dar și dificultatea acesteia .Creditele mai au un rol important, acestea sunt utilizate în momentul transferării de la o universitate la alta.

 

Ce fac dacă mi-am pierdut legitimația de student?

Se eliberează o adeverință nouă de la secretariat.

De unde pot să fac rost de actele de student?

Legitimația de student se primește odată cu carnetul de student de la secretariat.

Cum primesc o adeverință care confirmă că sunt student?

Prim e-mail sau fizic la secretariat trebuie completată o cerere.

Cum procedez dacă mi-am pierdut carnetul de student?

Anunț în ziar (digital sau clasic) unde specifici că "următoarele acte sunt declarate nule" apoi dovada publicări în ziar trebuie dusă la secretariat. 

Mă pot transfera de la o secție/serie la alta? (ex. de la IS la CTI)

Transferurile în interiorul UPT se pot face doar cu acordul Biroului Consiliului Facultății cu condiția ca studentul în cauză să fi obținut la concursul de admitere o medie cel puțin egală cu media minimă cu care s-a intrat în anul respectiv la domeniul/specializarea spre care aspiră. Vezi AICI art.60 și 61

Mă pot muta dintr-o semigrupă în alta?

Se poate. Depui o cerere la Decanat (de regulă în prima săptămână de facultate) în care soliciți transferul însoțit de un motiv. Cel mai bine este să găsești pe cineva cu care să faci schimb de locuri (Ex. tu din 2.1 în 3.2, cealaltă persoană din 3.2 în 2.1). Motivul este acela că trebuie să fie un număr echilibrat de studenți în fiecare semigrupă (17-18).

Cine poate să aplice pentru bursele Erasmus? Trebuie să am medie gigantică?

Atâta timp cât ești student UPT ai dreptul să aplici la bursa Erasmus. Nu se cere o medie anume, profesorul coordonator se va ocupa de interviu și selectarea participanților. AICI găsești mai multe informații.

Ce se întâmplă dacă nu ajung să-mi plătesc taxele?

Dacă nu vă plătiți taxele până la termenul limită, atunci veți avea o sancțiune de 10%. Se poate ajunge de aici până la propunere spre exmatriculare și chiar exmatriculare.

Unde îmi pot plăti restanţele?

Datorită mutării în online a activităților didactice, taxele se vor plăti exclusiv prin aplicația web student.upt.ro 

Aici găsești mai multe informații despre plata taxelor pe platforma menționată.

Dacă nu ai promovat o materie, cum ți se face media?

Materia nepromovata se calculeaza folosind nota 4.

Dacă sunt anul I și vreau să îmi completez contractul de studii ce trebuie să fac?

Contractele de studiu vor fi semnate prin intermediul aplicației student.upt.ro. Mai multe detalii găsești aici.

Ce fac dacă nu am completat contractul de studii la timp?

Trebuie să îl ceri de la secretariatul secției pentru completare.

Cât costă recontractarea?

Dacă disciplina a fost nepromovată doar la examen/distribuită/susţinere proiect, după caz, atunci taxa de recontractare va fi de 25 % din valoarea ei integrală; dacă disciplina a fost nepromovată doar la activitatea pe parcurs, atunci taxa de recontractare va fi de 75 % din valoarea ei integrală.

Pot recontracta o materie la un alt profesor?

În cazuri excepționale, pe baza unui motiv pertinent se poate accepta recontractarea la un alt profesor, însă este nevoie de o cerere către decanatul facultății.

Cum se fac recontractarile?

Materiile recontractate trebuie alese, validate, contractate și plătite, toate prin intermediul aplicației student.upt.ro.

Unde pot afla mai multe detalii legate de disciplinele opţionale?

AICI sunt detalii despre Materiile Opționale la art. 15, art.16 și art.17.

Când trebuie să fac practică?

Practica se face în anul 3 pentru cei ce la CTI/IS, și anul 2 pentru cei de la Informatică.

Câte absențe am voie să recuperez?

Poți recupera maxim 25 % din orele aferente laboratorului respectiv(rotunjirea se face în jos).

Care sunt căminele cu camere de 2 persoane?

8C, 10C, 11C și 14C. Cel din urmă este totuși pentru familiști și masteranzi.

Ce condiţii trebuie să îndeplinesc pentru a beneficia de un loc în cămin?

Doar studenţii care sunt din afara Timişoarei pot beneficia de un loc în cămin, în funcție de media acumulată în anul precedent, respectiv media de admitere pentru cei care s-au înmatriculat în anul I de studii. Pentru mai multe detalii, poţi intra aici.

Unde găsesc mai multe informații despre programul bibliotecii?

Program bibliotecă:

Luni-Joi 09:00-20:00,

Vineri 09:00-18:00,

iar Sala21 este deschisă NON-STOP

Aici găsești toate informațiile despre bibliotecă.

Cum obțin adeverința medicală pentru accesul la bazin?

Se poate obține fie de la medicul de familie, fie de la Policlinica Studențească.

Ce fac în cazul în care mi-am pierdut cardul pentru bibliotecă/bazin?

Cardul de bibliotecă îți este necesar ca să intri în cămin, deci dacă stai la cămin, trebuie neapărat să ți-l reînnoiești la bibliotecă. Se percepe o taxă de 20 de lei.

Cum pot obține cardul pentru bibliotecă/bazin?

Pentru a obține cardul trebuie să iți faci programare online,iar în ziua programării te prezinți la bibliotecă cu carnetul de student . Cu acest card poți să împrumuți cărți, să intri în cămin, la bibliotecă sau la bazin.

De câte prezențe am nevoie la sport?

Ai nevoie de 7 prezențe. Prezențele se pot face în zile consecutive, nu mai mult de o prezență pe zi. În contextul actual, prezența la sport este în format fizic și putem alege între: fotbal, jogging sau înot.

Dacă am adeverință de la medicul de familie/specialist, care atestă că nu pot să fac sport, mai trebuie să mă înscriu?

Trebuie să vă prezentați fizic pentru a duce adeverința care atestă că NU puteți face sport. Dacă nu sunteți din Timisoara, scutirea trebuie să fie de la medicul specialist, nu de la medicul de familie.

Cum mă pot înscrie la sport?

După ce îți alegi sportul pe care vrei să-l practici mergi la unul dintre profi la oră și automat ești înscris, iar în ziua respectivă poți să iti faci și prima prezență .Te poți înscrie până în săptămâna 13.

Ce fac în cazul în care mi-am pierdut cardul STPT?

Mergi în Piața 700 cu toate actele necesare, plătești o taxă de 5 lei și se rezolvă pe loc.

Unde îmi pot face cardul STPT?

Cel mai aproape loc de Complex unde îți poți face cardul STPT este stația Cluj. Ajungi acolo mergând de la Căminul 7, în stânga și tot înainte și în față vei da de o casuță albă unde îți poți face cardul STPT. Programul din timpul săptămânii este de la 08:00 - 21:30.

Ce documente sunt necesare în vederea obținerii unei reduceri pentru transportul în comun din Timișoara (STPT)?

Pentru a beneficia de reducere, trebuie să prezinți buletinul și carnetul de student sau legitimația de transport.

Cum pot să obțin cardul de tineret “Omnipass”?

Mai multe detalii găsești pe site-ul acesta.

În ce interval orar pot merge la Policlinică?

Acesta este orarul Policlinicii.

Mai multe infomații se pot găsi și aici.